KASY FISKALNE
MODEL
Cena brutto
Cena netto
kasa fiskalna ELZAB K1 SLIM ELZAB K1 SLIM ONLINE BT/WIFI 1833 1490
ELZAB Mini LT ONLINE BT/ WiFi ELZAB Mini LT ONLINE BT/ WiFi 1833 1490
DRUKARKA ELZAB Jota ONLINE ELZAB Jota ONLINE 2325 1890
ELZAB K10 ONLINE 2079 1690
DRUKARKA POSNET ERGO ONLINE POSNET ERGO ONLINE 1598 1299
DRUKARKA POSNET MOBILE ONLINE POSNET MOBILE ONLINE 1905 1549
DRUKARKA POSNET FAWAG LITE ONE POSNET FAWAG LITE ONE 1659 1349
DRUKARKA NOVITUS NANO ONLINE NOVITUS NANO ONLINE 1833 1490
DRUKARKA NOVITUS NANO II ONLINE NOVITUS NANO II ONLINE 1907 1550
DRUKARKA NOVITUS LINK ONLINE NOVITUS LINK ONLINE 1833 1490
DRUKARKA NOVITUS ONE ONLINE NOVITUS ONE ONLINE 2202 1790
 DRUKARKI FISKALNE
 MODEL Cena Brutto Cena netto
kasa fiskalna Elzab Zeta ELZAB ZETA 2447 1990
DRUKARKA FISKALNA ELZAB Mera ONLINE LAN ELZAB Mera ONLINE LAN 3677 2990
drukarka fiskalna Elzab Cube ELZAB Cube ONLINE R 3442 2799
DRUKARKA FISKALNA POSNET THERMAL XL2 POSNET THERMAL XL2 3565 2899
DRUKARKA FISKALNA POSNET TEMO POSNET TEMO 2889 2349
DRUKARKA FISKALNA POSNET TRIO POSNET TRIO 3073 2499
DRUKARKA FISKALNA POSNET FAWAG BOX POSNET FAWAG BOX 2581 2099
DRUKARKA FISKALNA POSNET THERMAL HD POSNET THERMAL HD 5041 4099

 

DRUKARKA FISKALNA NOVITUS BONO ONLINE NOVITUS BONO ONLINE 3062 2490
DRUKARKA FISKALNA NOVITUS DEON ONLINE NOVITUS DEON ONLINE 2816 2290
DRUKARKA FISKALNA NOVITUS POINT NOVITUS POINT mechanizm drukujący 2" 3431 2790